sklivec

Sklivec (lat. humor vitreus) je gelovitá hmota, která vyplňuje vnitřek oka a zabírá velkou část prostoru mezi čočkou a sítnicí. Světlo, které projde skrze přední část oka (tzn. rohovku a čočku), proto na své cestě k sítnici prochází ještě sklivcem. Sklivec se skládá přibližně z 98 % z vody, zbývající asi 2 % tvoří kyselina hyaluronová. Ta je uložena v síti jemných kolagenních vláken. Vysoká schopnost kyseliny hyaluronové vázat vodu – v kombinaci s rozvětvenou sítí kolagenních vláken – zajišťuje homogenní, gelovou konzistenci sklivce a jeho průhlednost.