intoxikace

Intoxikace má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. otrava – ať už přírodními toxiny, oxidem uhelnatým, synteticky (uměle) připravenými chemickými látkami, těžkými kovy apod.,
  2. stav po požití většího množství alkoholu nebo užití jiných návykových látek.

Odvozené sloveso je intoxikovat.

Viz také toxicita.