aspartátaminotransferáza

Aspartátaminotransferáza neboli AST (zkratka pochází z anglického názvu aspartate transaminase) je enzym, který se nachází především v játrech, ale v menším množství i ve svalech a v některých dalších orgánech. Při poškození buněk obsahujících AST se tento enzym vyplavuje do krve. Vyšetření hladiny AST v krvi se proto nejčastěji používá k diagnostice poškození nebo onemocnění jater.

Viz také aspartát.