reparace

Reparace je odborný výraz pro „opravu“, „nápravu“ či „obnovu“, obvykle nějaké nemocné nebo poškozené tkáně. Reparace v tomto slova smyslu může probíhat přirozeně (hojením) nebo být provedena uměle (chirurgicky).

Odvozené přídavné jméno je reparační.

Terminologická poznámka: V souvislosti s lékařskou genetikou se někdy mluví o reparaci DNA (tj. opravě DNA), neboť i DNA může být poškozena, např. v důsledku expozice některým chemickým látkám, ionizujícímu záření apod. Viz také porucha reparace DNA.