CA 125

CA 125 je látka, která se může vyskytovat ve zvýšeném množství v krvi pacientek s určitými typy zhoubných nádorů, zvláště pak rakoviny vaječníků. Sledování hladiny CA 125 může být užitečné v průběhu léčby tohoto onemocnění (lékař vyhodnocuje, do jaké míry je léčba úspěšná) nebo i po léčbě (k ověření, zda nedošlo k recidivě zhoubného nádoru). CA 125 se proto řadí mezi nádorové markery.

Zvýšená hodnota CA 125 při vyšetření krve však ještě nemusí nutně znamenat, že se jedná o rakovinu vaječníků! Tato hodnota se může zvýšit také u jiných nezhoubných nebo zhoubných nádorů, dále při zánětu slinivky břišní (pankreatitida), při zánětu jater (hepatitida) nebo i v průběhu těhotenství.