mírná kognitivní porucha

Mírná kognitivní porucha neboli MCI (zkratka pochází z anglického názvu mild cognitive impairment) je stav, kdy člověk má mírné potíže s kognitivními funkcemi, jako je např. paměť nebo myšlení. U člověka s MCI jsou tyto obtíže větší, než by se u zdravého člověka jeho věku běžně očekávalo. Příznaky však nejsou natolik závažné, aby významně zasahovaly do každodenního života, a proto nejsou považovány za demenci. Odhaduje se, že mírnou kognitivní poruchou trpí 5 až 20 % osob starších 65 let (odhady se u různých autorů liší). Ačkoli se nejedná o typ demence, je u osob s MCI o něco vyšší pravděpodobnost, že se u nich demence vyvine.

Viz také kognitivní, porucha, kognitivní porucha.

Související příspěvky: