kognitivní porucha

Kognitivní porucha je porucha kognitivních funkcí, tzn. efektivního myšlení. Kognitivní porucha může být:

  1. krátkodobá – může se objevit v prakticky jakémkoli věku, například po předávkování drogami nebo po požití alkoholu, při sepsi nebo po těžkém úrazu hlavy;
  2. trvalá – odborně označovaná jako mírná kognitivní porucha, typicky ve vyšším věku, zejména pokud jsou přítomny cévní rizikové faktory.

Viz také kognitivní, porucha, mírná kognitivní porucha.