cervikální intraepiteliální neoplazie

Cervikální intraepiteliální neoplazie neboli CIN (zkratka pochází z anglického názvu cervical intraepithelial neoplasia) je starší označení pro prekancerózní léze děložního hrdla, které jsou nalezeny ve vzorcích tkáně odebraných z děložního čípku při kolposkopickém vyšetření. V rámci diagnostiky se rozlišují tři stupně:

  • CIN 1 – mírné buněčné změny,
  • CIN 2 – středně závažné buněčné změny,
  • CIN 3 – závažné buněčné změny.

Viz také cervix, intra-, epitel, neoplazie, skvamózní intraepiteliální léze (SIL), prekancerózní léze děložního hrdla.

Související příspěvky: