parametrium

Parametrium je pojivová tkáň, která se nachází mezi dvěma vrstvami širokého děložního vazu a odděluje děložní hrdlo od močového měchýře.