totální laparoskopická hysterektomie

Totální laparoskopická hysterektomie neboli TLH (zkratka pochází z anglického názvu total laparoscopic hysterectomy) je jednou z několika metod provedení hysterektomie (chirurgického odstranění dělohy). Při této klasické laparoskopické operaci je do břišní dutiny pacientky zaveden optický přístroj a několik chirurgických nástrojů, vše skrze drobné řezy o velikosti 5–10 mm. Břišní dutina je pak naplněna oxidem uhličitým (CO2), aby měl chirurg během operace lepší přehled. Děloha je uvnitř břišní dutiny oddělena od pochvy a ostatních tkání podobným způsobem jako při abdominální hysterektomii, avšak ven z těla pacientky je vytažena skrze pochvu.

Obrázek: Totální laparoskopická hysterektomie – schéma zákroku. (Zdroj: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP)

Viz také totální, laparoskopie, hysterektomie.