intermediární filamenta

Intermediární filamenta jsou jedním ze tří typů vláken, která tvoří cytoskelet. Průměr těchto proteinových vláken se nachází mezi průměrem mikrofilament a mikrotubulů. Intermediární filamenta jsou nejstabilnější a nejodolnější složkou cytoskeletu. Jejich nejdůležitější vlastností je vysoká odolnost vůči napětí; můžeme si je představit jako silná „lana“, která odolávají tažným silám působícím na buňku.

Viz také cytoskelet, mikrotubuly, mikrofilamenta.