cytoskelet

Cytoskelet (v doslovném překladu „buněčná kostra“) je složitá síť proteinových vláken, která se nacházejí v cytoplazmě každé buňky. Cytoskelet si můžeme představit jako buněčné „kosti, svaly a vazy“, které udržují tvar buňky, podílejí se na pohybu jednotlivých organel, případně i na pohybu samotné buňky. Rozlišujeme tři typy cytoskeletárních vláken:

Odvozené přídavné jméno je cytoskeletární.

Viz také cyto-.