neurofibrilární klubka

Neurofibrilární klubka neboli NFT (zkratka pochází z anglického názvu neurofibrillary tangles) jsou shluky tzv. hyperfosforylovaného tau proteinu, které se nacházejí v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Obrázek: Ve zdravých neuronech (horní část obrázku) se tau protein podílí na udržování stability mikrotubulů v axonech. V neuronech pacientů s Alzheimerovou chorobou (dolní část obrázku) je tau protein chemicky pozměněn (hyperfosforylován), proto nedokáže udržet strukturu mikrotubulů a ty se rozpadají. Uvolněný tau protein pak vytváří neurofibrilární klubka uvnitř nervových buněk. (Zdroj: ADEAR: Alzheimer's Disease Education and Referral Center, a service of the National Institute on Aging. Public domain, via Wikimedia Commons)

Viz také neur(o)-, Alzheimerova choroba, tau protein.

Související příspěvky: