čepovec

Čepovec (lat. axis) je druhý krční obratel. Na rozdíl od atlasu má čepovec tělo i trnový výběžek (viz obratlový oblouk). Nezvyklou strukturou oproti typickým obratlům je zub čepovce (lat. dens axis), který vybíhá směrem nahoru z těla obratle. Ve spojení s předním obloukem atlasu funguje zub čepovce jako kolík, kolem kterého se otáčí atlas zároveň s celou lebkou. Čepovec je poměrně výstižné jméno, neboť jeho zub (čep) umožňuje otáčení hlavy kolem osy krku (např. ze strany na stranu, když říkáme „ne“). Skloubení mezi atlasem a čepovcem je příkladem kolového kloubu.

Viz také atlas, krční obratle.