jádra kapének

Jádra kapének jsou typem částic, které se podílejí na přenosu infekce vzdušnou cestou . Jádra kapének jsou drobné částice o průměru ≤5 µm, které představují vysušené zbytky kapének. Mohou vznikat buď odpařováním kapének vykašlaných nebo kýchnutých do vzduchu, nebo aerosolizací infekčních materiálů (tj. přeměnou těchto materiálů v aerosol). Jádra kapének mohou jsou výrazně lehčí než respirační kapénky, proto mohou zůstat „viset“ ve vzduchu po značnou dobu, což umožňuje jejich přenos na vzdálenost >1 m.

Viz také respirační kapénky, přenos vzdušnou cestou, přenos infekce.