urogenitální

Urogenitální doslova znamená „močopohlavní“. Tento pojem se používá ke společnému označení močových cest a pohlavních orgánů, neboť tyto systémy se nachází v těsné blízkosti vedle sebe – a některá onemocnění, vrozené vývojové vady apod. se týkají močových cest i pohlavních orgánů současně.

Příklady: