svalový snopec

Svalový snopec je podjednotka kosterního svalu. Jedná se o svazek svalových vláken (v tomto případě rhabdomyocytů), který je obklopen tzv. perimysiem – obalem z vazivové tkáně.

Obrázek: Struktura kosterního svalu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také kosterní svalová tkáň.

Související příspěvky: