svalový snopec

Svalový snopec je podjednotka kosterního svalu. Jedná se o svazek svalových vláken (v tomto případě rhabdomyocytů), který je obklopen tzv. perimysiem – obalem z pojivové tkáně.

Viz také kosterní svalová tkáň.

Související příspěvky: