demence u Parkinsonovy nemoci

Demence u Parkinsonovy nemoci neboli PDD (zkratka pochází z anglického názvu Parkinson's disease dementia) je zhoršené myšlení a uvažování, které se může objevit u mnoha lidí s Parkinsonovou nemocí, a to alespoň rok po stanovení diagnózy. Změny v mozku způsobené Parkinsonovou nemocí začínají v oblasti, která hraje klíčovou roli při pohybu, což vede k časným příznakům, mezi něž patří poruchy hybnosti, svalová ztuhlost (rigidita), klidový třes (tremor) a poruchy stoje a chůze (posturální nestabilita). Jak se změny v mozku způsobené Parkinsonovou nemocí postupně rozšiřují, často začnou ovlivňovat mentální funkce, včetně paměti a schopnosti udržet pozornost, činit správné úsudky a plánovat kroky potřebné k dokončení úkolu.

Viz také demence, Parkinsonova nemoc.