tremor

Tremor je odborný výraz pro „třes“ nebo „chvění“. Například klidový tremor může být jedním z projevů Parkinsonovy nemoci.