plicní metastáza

Plicní metastáza je zhoubný nádor, který se z původního (primárního) nádoru rozšířil do plic.

Viz také plíce, metastáza.