vzdálená metastáza

Vzdálená metastáza je zhoubný nádor, který se z původního (primárního) nádoru rozšířil do vzdálených orgánů nebo lymfatických uzlin.

Viz také metastáza.

Pozor: Vzdálená metastáza není totéž co vzdálená recidiva!