inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce

Inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce je jiný název pro checkpoint inhibitory.