aflibercept

Aflibercept je lék, který se používá k léčbě:

  1. vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace,
  2. metastatického kolorektálního karcinomu.

Princip působení afliberceptu spočívá v tom, že lék blokuje tvorbu nových krevních cév. Aflibercept se řadí mezi cílené léky a inhibitory angiogeneze.