zlatý standard

Zlatý standard je pojem, který se používá pro označení metody nebo postupu, který je všeobecně uznáván jako nejlepší dostupný. Například: