wormianské kůstky

Wormianské kůstky jsou drobné kosti, které se u některých (zdaleka ne všech) lidí nacházejí v lebečních švech. Wormianské kůstky se nejčastěji vyskytují v lambdovém švu (sutura lambdoidea), který je obecně klikatější než ostatní švy. Občas se vyskytují také v sagitálním švu (sutura sagittalis) a v korunovém švu (sutura coronalis). Wormianské kůstky bývají různě velké a mohou se nacházet teoreticky v kterémkoli lebečním švu.

Související příspěvky: