ploché kosti

Ploché kosti jsou typem kostí, které jsou úzké, oploštělé a obvykle nějak zkroucené. Mezi ploché kosti se řadí například kraniální kosti.

Obrázek: Dělení kostí podle tvaru: dlouhé kosti, ploché kosti, krátké kosti, nepravidelné kosti, sezamské kosti a wormianské kůstky. (Zdroj: By BruceBlaus - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29849179)

Viz také kosti, dlouhé kosti, krátké kosti, nepravidelné kosti.

Související příspěvky: