lebeční švy

Lebeční švy jsou z anatomického hlediska speciálním typem vazivových kloubů, které se nacházejí mezi kraniálními kostmi. Některé lebeční švy jsou nazvány podle latinských názvů kostí, které daný šev vzájemně spojuje, jiné však mají speciální název. Příklady lebečních švů (v závorkách jsou uvedeny jejich latinské názvy):

  • korunový šev (sutura coronalis) – mezi kostí čelní a kostmi temenními,
  • lambdový šev (sutura lambdoidea) – v zadní části lebky, v místě spojení kostí temenních s kostí týlní,
  • okcipitomastoidální šev (sutura occipitomastoidea) – vyskytuje se 2× (na každé straně lebky, v místech spojení kosti týlní s kostmi spánkovými,
  • apod.