gigantismus

Gigantismus je hormonální porucha, která vzniká, když hypofýza v dětství produkuje příliš velké množství růstového hormonu. Růstový hormon způsobuje růst kostí, což je u vyvíjejících se dětí a dospívajících v pořádku. Pokud je však růstového hormonu nadbytek, projeví se tato porucha gigantismem, tedy nadměrným růstem.

Viz také akromegalie.