závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu je onemocnění, které často začíná nepozorovaně a plíživě, kdy si člověk zprvu ani neuvědomuje, že se řítí do problémů. Na zhoršující se závislost jej často upozorní až lidé v jeho okolí.

Viz také závislost, alkohol, alkoholismus.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Alkohol