specificita (testu, vyšetření)

Specificita testu nebo vyšetření vyjadřuje procento lidí, kteří mají negativní nález z vyšetření na určitou nemoc nebo stav, ve skupině lidí, kteří tuto nemoc skutečně nemají. Žádný test nemá 100% specificitu, protože u některých lidí, kteří danou nemoc nebo stav nemají, vyjde falešně pozitivní nález.

Viz také senzitivita (testu, vyšetření).