příbuzný druhého stupně

Příbuzný druhého stupně je člen rodiny, který s určitým jedincem v rodině sdílí přibližně 25 % genů. Mezi příbuzné druhého stupně patří tety, strýcové, prarodiče, vnuci, neteře, synovci a nevlastní („poloviční“) sourozenci daného jedince.

Viz také příbuzný prvního stupně, příbuzný třetího stupně.