příbuzný třetího stupně

Příbuzný třetího stupně je člen rodiny, který s určitým jedincem v rodině sdílí přibližně 12,5 % genů. Mezi příbuzné třetího stupně patří praprarodiče, pravnuci, prastrýcové, pratety, bratranci a sestřenice daného jedince.

Viz také příbuzný prvního stupně, příbuzný druhého stupně.