příbuzný prvního stupně

Příbuzný prvního stupně je člen rodiny, který s určitým jedincem v rodině sdílí přibližně 50 % genů. Mezi příbuzné prvního stupně patří rodiče, potomci a sourozenci daného jedince.

Viz také příbuzný druhého stupně, příbuzný třetího stupně.