fibroadenom

Fibroadenom je nezhoubný (benigní) nádor, který se nejčastěji tvoří v prsu a je tvořen vazivovou tkání a žlázovým epitelem. Fibroadenom je obvykle nebolestivý. Nejčastěji jej lze nahmatat jako tvrdou, kulatou bulku s hladkým, dobře ohraničeným okrajem, která se snadno pohybuje pod kůží prsu. Fibroadenomy mohou zmizet samy, jen v některých případech je nutné jejich odstranění. Po menopauze se často zmenšují. Fibroadenomy jsou nejčastějším typem nezhoubného nádoru prsu. Mohou se objevit v každém věku, ale častěji se vyskytují u mladších žen. Většina fibroadenomů nezvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu.

Viz také adenom.