nitráty

Nitráty v souvislosti s lékařstvím jsou léky, které jsou používány zejména při léčbě akutního srdečního selhání a anginy pectoris. Nitráty jsou vazodilatancia, tzn. mají schopnost rozšiřovat krevní cévy a tím usnadňovat proudění krve.

Terminologická poznámka: Název „nitráty“ se nejčastěji používá v chemii a znamená „dusičnany“ (tzn. látky, které obsahují chemickou skupinu -NO3).