alveolární edém

Alveolární edém je typ plicního edému, který vzniká, když nahromaděná tekutina pronikne až do plicních sklípků. Důsledkem je zmenšení plochy pro výměnu kyslíku a oxidu uhličitého (viz dýchání). V takovém případě je postižený člověk ohrožen nedostatkem kyslíku a hromaděním oxidu uhličitého v krvi.

Viz také edém, plicní edém, intersticiální edém.

Související příspěvky: