ON-OFF fluktuace

ON-OFF fluktuace je výraz používaný v souvislosti s Parkinsonovou nemocí. Označuje časté změny mezi dobrou a špatnou pohyblivostí, tzn. mezi ON-stavy a OFF-stavy. ON-OFF fluktuace mohou mít značný dopad na celý průběh pacientova dne, výrazně znesnadňovat zvládání jeho všedních denních činností a celkově zhoršovat kvalitu jeho života.

Viz také ON-stav, OFF-stav.

Související příspěvky: