OFF-stav

OFF-stav je výraz používaný v souvislosti s Parkinsonovou nemocí. Označuje stav, kdy předepsané antiparkinsonikum nevykazuje žádný účinek. Je to způsobeno tím, že s progresí (postupem) onemocnění se v mozku tvoří čím dál méně dopaminu. Kromě toho je mozek čím dál méně schopen dodanou levodopu skladovat a postupně ji spotřebovává.

Viz také ON-stav, ON-OFF fluktuace.

Související příspěvky: