vegetativní stav

Vegetativní stav je stav, kdy člověk je vzhůru, ale nejeví žádné známky vědomí. Člověk ve vegetativním stavu může otevírat a zavírat oči, v pravidelných intervalech se probouzet a usínat, vykazovat základní reflexy (např. mrknout, když se lekne hlasitého zvuku, nebo stáhnout ruku, když ji někdo silně stiskne), apod. Organismus člověka ve vegetativním stavu rovněž dokáže regulovat svou srdeční frekvenci a dýchat bez pomoci. Člověk ve vegetativním stavu však nevykazuje žádné smysluplné reakce, jako je například sledování předmětu očima nebo reagování na hlasy. Nevykazuje také žádné známky prožívání emocí.

Viz také vegetativní (v neurologii).