porucha menstruačního cyklu

Porucha menstruačního cyklu je jakákoli odchylka od normální, pravidelné menstruace. Závažnost těchto odchylek může být velmi různá. Rozlišujeme přitom:

 1. Poruchy menstruačního rytmu:
  • amenorea – vynechání menstruačního krvácení,
  • oligomenorea – málo časté menstruační krvácení,
  • polymenorea – příliš časté menstruační krvácení.
    
 2. Poruchy intenzity a délky menstruačního krvácení:
  • hypomenorea – příliš slabé menstruační krvácení,
  • hypermenorea – příliš silné menstruační krvácení,
  • menoragie – příliš silné a příliš dlouhé menstruační krvácení,
  • metroragie – krvácení mimo menstruační cyklus.

Viz také porucha, menstruační cyklus.