kachexie

Kachexie je pokles tělesné hmotnosti, úbytek svalové hmoty a celková slabost. Kachexie se může objevit u pacientů s nádorovými onemocněními, AIDS nebo jinými chronickými onemocněními.

Viz také nádorová kachexie.