intravenózní

Intravenózní znamená buď „nitrožilní, v žíle“ (o něčem, co se v žíle již vyskytuje) nebo „podávaný do žíly“ (o léku, který je do žíly podáván, nejčastěji prostřednictvím kanyly). Zejména v nemocnicích jsou pacientům intravenózně (nitrožilně) podávány různé léky, neboť tak je zajištěn jejich nejrychlejší účinek.

Viz také intra-.