radionuklid

Radionuklid, radioaktivní nuklid, radioizotop neboli radioaktivní izotop je nestabilní forma chemického prvku, která se postupně rozpadá a přitom uvolňuje radioaktivní záření. Radionuklidy se mohou vyskytovat v přírodě nebo být vyrobeny v laboratoři. V lékařství se radionuklidy používají jednak v diagnostice (při vyšetřeních pomocí některých zobrazovacích metod), jednak při léčbě (zejména zhoubných nádorů).