plazmocyty

Plazmocyty neboli plazmatické buňky jsou bílé krvinky, které vytvářejí protilátky. Plazmocyty vznikají přeměnou B-lymfocytů a nacházejí se např. v lymfatické tkáni, v kostní dřeni a ve slinných žlázách.

Viz také -cyt.