Diagnostický a statistický manuál duševních poruch

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM) se někdy používá ke klasifikaci duševních onemocnění. Zkratka DSM pochází z anglického výrazu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders a často za ní následuje číslo (např. DSM-5), které udává verzi tohoto manuálu.

Viz také diagnostika, duševní porucha.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Duševní onemocnění