rehabilitační lékařství

Rehabilitační lékařství (někdy jen zkráceně rehabilitace) je lékařský obor, jehož cílem je zlepšit a obnovit funkční schopnosti a kvalitu života pacientů s různými typy postižení. Může se jednat o stavy, jako jsou poranění míchy či mozku, různé typy úrazů, následky cévní mozkové příhody či infarktu myokardu, ale i onemocnění kloubů, páteře apod.

Lékař specializující se na rehabilitační lékařství se nazývá rehabilitační lékař.

Viz také rehabilitace.