pleurodéza

Pleurodéza je uměle navozená obliterace pleurální dutiny; jinými slovy jde o vzájemný „srůst“ parietální pleury a viscerální pleury. Pleurodéza se zpravidla provádí, pokud se pacientovi opakovaně tvoří pleurální výpotek, vzácněji při jiných diagnózách (např. pneumotoraxu). Obecně rozlišujeme mezi chemickou a chirurgickou pleurodézou:

  • Při chemické pleurodéze je do pleurální dutiny zaveden katétr, jehož prostřednictvím je do tohoto prostoru aplikována dráždivá chemická látka (nejčastěji mastek). Ta vyvolá zánět s následnou tvorbou vaziva, čímž pleurální dutina prakticky vymizí.
  • Chirurgická pleurodéza se používá méně často, neboť jde o chirurgický zákrok se všemi riziky z toho vyplývajícími. Při tomto způsobu provedení je buď mechanicky podrážděna („poškrábána“) parietální pleura, nebo je pleura částečně nebo úplně odstraněna; obojí vede k vymizení pleurální dutiny.