pleura

Pleura neboli pohrudnice je tenká lesklá blána, která vystýlá hrudní dutinu. Lékaři rozlišují dva typy pohrudnice, ty však ve skutečnosti plynule přecházejí jedna v druhou:

  • nástěnná pohrudnice neboli parietální pleura pokrývá zevnitř stěnu hrudní dutiny,
  • útrobní pohrudnice, poplicnice neboli viscerální pleura pokrývá plíce.

Parietální pleura a viscerální pleura společně vytvářejí uzavřený prostor označovaný jako pohrudniční dutina.

Vyhledat „pleura“ na NZIP