depozice

Depozice je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „usazování“ nebo „ukládání“. Například depozice kostní tkáně je odborný název pro tvorbu kostí.

Odvozené sloveso je deponovat.