resorpce

Resorpce je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „vstřebávání“. Například resorpce kostní tkáně je odborný název pro vstřebávání kostí.

Odvozené sloveso je resorbovat.